Priser på Urologi

Ydelse/Operation

Pris DKK

Med indlæggelse

 

Forundersøgelse, Urologi

1.250,-

 

Kontrolbesøg, Urologi

1.000,-

 

Telefonkonsultation

500,-

 

 

Behandlinger

 

Transuretral prostataresektion (TUR-P)

48.000,-

 

Vandbrok

Sædbrok

årebrok

16.100,-

14.800,-

23.900,-

 

Forhudsforsnævrings operation

8.000 -12.000,-

 

Cystoskopi, Kikkert undersøgelse
af blære. Fuld bedøvelse

8.000,-

 

Cystoskopi, Kikkert undersøgelse
af blære.lokal bedøvelse

2.150,-

 

Urinflows undersøgelse, Res. Urin

700,-

 

Urincelleundersøgelse

450,-

 

Urologisk ultralyds undersøgelse

1.000,-

 

Sterilisation af mænd inkl.
for undersøgelse

Lokal bedøvelse

Fuld bedøvelse

5.900,-

9.900,-

 

 

 

Alle priser pålægges fast 6% forsikringsgebyr i forhold til patientforsikringen

Alle priser pålægges fast 6% forsikringsgebyr i forhold til patientforsikringen

 

Kontakt

PrivatHospitalet Danmark
Jægersborg Allé 14
2920 Charlottenlund
Telefon: 3964 1949

Email:
info@phdanmark.dk