Akkreditering

PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret
efter Den Danske Kvalitetsmodel.

 

Hvad er DDKM?

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsnet, der udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv.
Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet, IKAS, der under ledelse af en bestyrelse med repræsentanter for de involverede parter, varetager den konkrete udvikling af DDKM.

 

DDKM skal:
• Fremme samarbejdet mellem sektionerne
• Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
• Skabe løbende kvalitetsudvikling
• Inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis
• Dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsnet
• Sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer
• Forebygge, at den dybe kvalitetstallerken skal opfindes forfra hver gang
• Gøre sundhedsvæsnet bedre - hele tiden
• Forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer

Den Danske Kvalitetsmodel

logo DDKM 

PrivatHospitalet Danmark er godkendt efter DDKM

Se certifikatet her