Det udvidede frie sygehusvalg

Udredningsgaranti og den differentierede behandlingsgaranti - dine rettigheder som patient

Hvis du bliver syg og henvist til et sygehus har du fra 1. september 2013 ret, til at få en udredning af din lidelse inden 30 dage. Kan dit sygehus ikke overholde denne frist, skal regionen sørge for, at du bliver udredt på et andet sygehus eller på et privathospital som regionen har indgået aftale med. 

Udredningsgarantien sikrer, at du som patient undgår lange processer i sygehusvæsnet med mange forskellige undersøgelser. 

Flere regioner har nu meldt ud, at de vil benytte sig af muligheden at sende patienter til et privathospital, hvis ikke de offentlige sygehuse kan leve op til garantien. 

Efter at diagnosen er blevet stillet, har alle patienter ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden på behandling i det offentlige overstiger 30 eller 60 dage, afhængigt af hvor alvorlig lidelsen er. Mere alvorlige lidelser bliver prioriteret først. Den private leverandør skal have en aftale om behandlingen med de Danske Regioner. Dette kaldes for den Differentierede behandlingsgaranti, og blev indført den 1. januar 2013. 

På PrivatHospitalet Danmark står vi klar til at hjælpe regionerne med udredning og behandling af patienter, så regionerne kan leve op til den nye udredningsgaranti og patienterne kan komme videre til behandling hurtigst muligt. Vi forventer, at hjælpe alt flere patienter for hver dag som går.

Du kan læse mere om Udredningsgarantien og Differentieret behandlingsgaranti på Ministeriet for sundhed og forebyggelses hjemmeside www.sum.dk, eller på www.sygehusvalg.dk.


Er du i tvivl så kontakt dit lokale patientkontor eller PrivatHospitalet Danmark på tlf. nr.: 3964 1949

Kontakt

PrivatHospitalet Danmark
Jægersborg Allé 14
2920 Charlottenlund
Telefon: 3964 1949

Email:
info@phdanmark.dk