Patientinformation

Før en operation eller behandling kan det være nødvendigt for behandlingens succes, at du kommer så forberedt som muligt.

Vi har derfor lavet en række informationsfoldere som du er velkommen til at downloade.
Under behandlinger kan du finde flere informationsfoldere tilknyttet hvert speciale.

Generel information:

Inden indlæggelse og på engelsk: Welcome to PrivatHospitalet Danmark


Efter operation og på engelsk: After Surgery


Patientvejledning ved klager
 

 

Kontakt

PrivatHospitalet Danmark
Jægersborg Allé 14
2920 Charlottenlund
Telefon: 3964 1949

Email:
info@phdanmark.dk
 

Info fra sundhedsstyrelsen