Utilsigtet hændelser/klager

En utilsigtede hændelser forstås som kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende for dig som patient.

Hvis du oplever en utilsigtet hændelse kan du indrapportere den til DPSD, som er en forkortelse for DanskPatientSikkerhedsDatabase.På hjemmesiden www.dpsd.dk klikker man på "Rapportér hændelse" eller på "Start din rapportering" og derefter på "Patienter og pårørende”.
        
Nu er man i selve rapporteringsskemaet. Følgende felter er meget vigtige:
1) Udfyld prosafelter så godt som muligt og forsøg at finde en dækkende overskrift f.eks. medicinfejl, infektion eller fald.

2) Klik på søg hændelsessted og i feltet "privat" klikkes på "Privathospitaler og hospice". Derefter klikkes "Næste" og der søges efter stednavn f.eks. PrivatHospitalet Danmark.

3) Angiv borgers navn og cpr-nummer - det gør opfølgningen mere præcis.
Angiv dit navn og mail-adresse. Dette muliggør, at du kan blive bedt om f.eks. supplerende oplysninger.

Du kan læse vores klagevejledninger:

Patientvejledning til klager

Patient rights regarding complains