Snabb behandling på PrivatHospitalet Danmark
Hos oss får du snabbt tid för utredning och behandling.

PrivatHospitalet Danmark är ett av Danmarks största och ledande privatsjukhus. Vi erbjuder specialistkompetens inom 27 områden med Danmarks mest erfarna specialistläkare och överläkare.

Inga långa vårdköer
Det handlar om dig.

Vi arbetar med att vara nära våra patienter och organiserar patentförloppet så skonsamt och snabbt som möjligt. Våra specialister arbetar tvärvetenskapligt och hela vårt vårdteam samarbetar omkring att ge våra patienter den bästa behandlingen. Vi slussar dig inte runt mellan röntgen, ultraljud och arbetstest men kan på betydligt kortare tid både undersöka, diagnosticera och behandla dig.

Garanterade diagnos- och operationstider.
Vi har fyrtio läkare anställda och femton vårdrum där vi tar hand om våra patienter. Det är en stor fördel att vara ett stort litet privatsjukhus för vi kan garantera en diagnos inom 10 dagar och en eventuell operationsdag inom 10 dagar.

Kontakta oss och hör hur vi kan hjälpa dig.
Vi har svensktalande personal som gärna hjälper dig med både tidsbeställning och att hitta hit.
Ring oss på: 0045 39 64 19 49 eller skicka en mail till: info@phdanmark.dk så kontaktar vi dig.

Kontakt

PrivatHospitalet Danmark
Jægersborg Allé 14
2920 Charlottenlund
Telefon: 3964 1949

Email:
info@phdanmark.dk