Hur får du ersättning för sjukvård i DanmarkPlanerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU /EES land för att få vård.

När du har rätt till vård i Sverige kan du alltid ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader i ett annat EU/EES land. Det betyder att du kan få vård i till exempel Danmark och sedan söka om ersättning hos Försäkringskassan i Sverige.


Ersättningen gäller för både privat och offentlig vård i ett annat EES-land och gäller:

  • hälso- och sjukvård
  • tandvård
  • läkemedel
  • hjälpmedel
  • medicinska förbrukningsvaror
  • övriga vårdprodukter

 

Du kan läsa mer om det på Försäkringskassans hemsida här

Find os

PrivatHospitalet Danmark
Jægersborg allé 14
2920 Charlottenlund
Telefon: 3964 1949
info@phdanmark.dk