Privathospitalet danmarks historie

PrivatHospitalet Danmarks historie

PrivatHospitalet Danmark indgår i Forenede Koncernen, som er et dansk familieforetagende med aktiviteter indenfor Facility Service og Health Care. Forenede har, efter mere end 50 år i branchen, udviklet sig til et af Nordens største serviceselskaber.

Udvikling og innovation
Forenede Koncernen A/S fungerer som moderselskab for fem selskaber i Danmark og Sverige, som tilsammen udgør nordens største privatejede servicekoncern. Selskaberne er specialiseret i rengøring, omsorg og kantinedrift. I koncernen er der ca. 8.000 medarbejdere, som betjener nogle af Danmarks og Sveriges største virksomheder og kommuner.

En nordisk servicekoncern
Det har sine fordele at operere i flere lande. Det drager vi i Forenede stor nytte af i dagligdagen, både inden for Facility Service og Health Care. Hvad angår ældreomsorgen er Sverige førende med hensyn til samarbejde med private leverandører.

Forenede Koncernens datterselskab, Förenade Care, er i Sverige med sine ca. 2.500 ansatte en af de største private udbydere af tjenesteydelser inden for området. Förenade Care driver ca. 50 virksomheder og udfører bl.a. lægevagt, hospice, ældreomsorg samt socialomsorg. De erfaringer, som Förenade Care har gjort sig siden starten af 1998, har vi senere kunne bruge til at gå ind på det danske marked.