Gode kolleger

Samarbejde og fællesskab

Du kommer hurtigt til at mærke, at dine kolleger deler din entusiasme for vor virksomhed, og at de sætter pris på dine idéer. Konstant udvikling er et af kernebegreberne i vor selskabskultur, hvor kundernes behov altid står i fokus.

Ledende lægesekretær Ida Zeeberg Belhouche, fortæller:
"Jeg synes, at hospitalet er en rigtig god arbejdsplads. Vi favner næsten alle specialer, og så er vi alligevel ikke større, end at man kender alle på kryds og tværs af faggrupperne, og vi har et tæt samarbejde. Jeg oplever et stærkt fællesskab mellem medarbejderne, en god ånd og stor fleksibilitet. 
Jeg har selv erfaringer fra ansættelser i det offentlige, og her på PrivatHospitalet Danmark er vi som medarbejdere meget tættere på ledelsen. Det er en styrke. På sin vis er vi store, fordi vi har næsten alle specialer, på den anden side er vi små, fordi det er et hospital, hvor vi alle sammen har forbindelse med hinanden uanset vores baggrund og kompetencer."

happy nurses