Akkreditering

PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Hvad er DDKM?

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, som udvikles i samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv.
Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), der under ledelse af en bestyrelse med repræsentanter for de involverede parter, varetager den konkrete udvikling af DDKM.

DDKM skal:

  • Fremme samarbejdet mellem sektionerne
  • Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
  • Skabe løbende kvalitetsudvikling
  • Inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis
  • Dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet
  • Sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer
  • Forebygge at kvalitetsmodellen skal opfindes forfra hver gang
  • Kontinuerligt forbedre sundhedsvæsenet
  • Forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer

Du kan læse PrivatHospitalet Danmarks rapport fra akkreditering her: https://www.ikas.dk/ftp/pdf-NaevnRapport/D17-19889.pdf

Midtvejsbesøg fra IKAS, maj 2019

"Beundringsværdigt kvalitetsarbejde. Smukt!"
Sådan lød tilbagemeldingen fra IKAS til vores midtvejsbesøg d. 23 maj 2019.

”Fortsæt det gode arbejde."
Vurderingen blev foretaget af surveyer Anne Gram Junge og var fuld af positiv feedback.
I det følgende kan I se de andre kommentarer Anne Gram Junge havde om PHDanmark:

• Vi er meget systematiske
• Vi har et robust kvalitetssystem
• Vores risikostyringssystem bruges godt og konstruktivt
• Vi er proaktive med vores arbejde med kvalitetsstyring
• Vores databaser er super godt overvåget og gennemarbejdet

Alt i alt en tilbagemelding, som vi er meget stolte af, og som vi har tænkt os at leve op til fremadrettet.

PrivatHospitalet Danmark er godkendt efter DDKM

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00