Det udvidede frie sygehusvalg

Udredningsgaranti og den differentierede behandlingsgaranti - dine rettigheder som patient.

Du har ret til behandling på et privathospital, hvis det offentlige sygehus har lang ventetid til undersøgelse og behandling. Du har ret til at blive undersøgt inden for 30 dage ved ret til hurtig udredning. Du kan læse mere om gældende regler for ventetid her.

Ret til hurtig udredning

Når du er henvist til et offentligt sygehus, har du ret til at få undersøgt, hvad du fejler indenfor 30 dage.

Det udvidede frie sygehusvalg med mulighed for behandling på privathospital

Overstiger ventetiden på et offentligt sygehus 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital, hvis der er kortere ventetid til behandlingen. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00