Utilsigtede hændelser/klager

Utilsigtede hændelser forstås som kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende for patienten.

Hvis du oplever en utilsigtet hændelse kan du indrapportere den til DPSD, som er en forkortelse for DanskPatientSikkerhedsDatabase. På hjemmesiden www.dpsd.dk klikkes på "Rapportér hændelse" eller på "Start din rapportering" og derefter på "Patienter og pårørende”.

 

 

Følgende trin er meget vigtige:

 

  • Udfyld prosafelter så godt som muligt og forsøg at finde en dækkende overskrift, f.eks. medicinfejl, infektion eller fald.
  • Klik på "søg hændelsessted". I feltet "privat" klikkes på "Privathospitaler og hospice". Derefter klikkes "Næste" og der søges efter stednavn, f.eks. PrivatHospitalet Danmark. 
  • Angiv dit navn og CPR-nummer, det gør opfølgningen mere præcis.
  • Angiv dit navn og mail-adresse. Dette muliggør, at du kan blive bedt om f.eks. supplerende oplysninger.

    Styrelsen for Patientsikkerhed
    Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet en video med henblik på at fremme patienter og borgeres viden, om hvorfor og hvordan de kan indrapportere utilsigtede hændelser. 

    Er du i tvivl om, hvornår eller hvordan du skal indrapportere en utilsigtet hændelse, kan du se videoen her:  https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/
PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00