Priser, knæledsudskiftning

Priser på 

knæledsudskiftning

.

Ydelse/Operation

Pris DKK

Med indlæggelse

Forundersøgelse

1.500

 

Kontrolbesøg

800

 

Telefonkonsultation

400

 

Knæprotese – helprotese inkl. protesen

89.000

x

Knæprotese - halvprotese inkl. protesen

85.000

x

Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver/biopsi m.v.)

Efter regning

 

Tilskud til operationer hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark

- 20% rabat på rygoperationer samt knæ- og hoftealloplastikker
- 12% rabat på alle øvrige operationer.
- Implantater og proteser faktureres til kostpris.

Forsikringsgebyr

Alle priser pålægges fast 6% forsikringsgebyr i forhold til patientforsikringen.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00