Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsmetode, som bygger på anvendelsen af nåle, der stikkes ind i akupunkturpunkter. Ifølge den traditionelle kinesiske medicins forklaring, kan akupunkturnålene genoprette kroppens normale energibalance, qi.

Selve udtrykket "akupunktur" stammer fra to latinske ord: ”Acus”, der betyder nål eller spids, og ”punktur”, der kommer af ”pungere”, der betyder at punktere eller stikke. Betegnelsen akupunktur er således en vestlig konstrueret term, selvom det i dag er blevet en international anvendt betegnelse for behandlingsmetoden.

Princippet i akupunkturbehandlingen er, at akupunktøren indsætter tynde nåle i bestemte punkter i huden for at forebygge eller behandle lidelser. 

acupuncture

Kliniske undersøgelser, som bygger på resultater med op mod 17.000 forsøgspersoner, bekræfter både statistiske signifikante og kliniske relevante effekter ved behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter, slidgigt i knæ og hofter, samt hovedpine og migræne. Konklusionen fra disse undersøgelser viser samstemmende og entydigt, at suppleres konventionel behandling med akupunktur, opnås bedre smertelindring og bedre funktion.

Udover at symptombehandle tager akupunktur ofte fat i ubalancens rod, og ved at genoprette den mistede balance i kroppen kan akupunktur enten regulere eller helt fjerne lidelsen.

Hvilke lidelser akupunktur kan afhjælpe?
WHO har lavet en liste, som er anerkendt i Vesten, over lidelser, som kan afhjælpes ved akupunktur:

 • Alle former for smerter
 • Gigtsygdomme i led og muskler
 • Hovedpine/ Migræne
 • Rygsmerter
 • Frossen skulder
 • Trigeminusneuralgi
 • Tennisalbue
 • Menstruationsproblemer
 • Mave- og tarmlidelser
 • Bihulebetændelse
 • Højt blodtryk 
 • Eksem
 • Kredsløbsproblemer
 • Lidelser i sanseorganer
 • Immunsygdomme
 • Hormonelle forstyrrelser

Der er dog meget mere, akupunktur kan afhjælpe, og vores ekspert Lars Dirckinck-Holmfeld har også rigtig gode resultater med at afhjælpe blandt andet:

 • Stress
 • Kramper
 • Søvnproblemer
 • Manglende energi/ træthedssyndrom
 • Kvalme, opkast og reflukssyndrom
 • Overvægt
 • Rynker (udglatning og generel sammentrækning af huden)

Årsagen til at akupunktur kan afhjælpe rigtig mange lidelser er, at det er baseret på et anderledes system end det vestlige. Derfor er det umuligt at sætte et specifikt antal på, hvilke problemer akupunktur kan behandle. Hvis dit problem ikke er på nogle af listerne, er det ikke ensbetydende med, at det ikke kan behandles med akupunktur.

Behandling: 
Ved din første konsultation vil vores akupunktør, som er RAB-registreret og dermed godkendt af Sundhedsstyrelsen, planlægge det videre behandlingsforløb. Typisk vil et forløb være 8-12 behandlinger. 

Vores akupunktør arbejder tæt sammen med husets øvrige læger, specielt vores neurologer, om for eksempel behandling af migræne, svær hovedpine, etc. 

Hvad kan man forvente ved akupunkturbehandling på PrivatHospitalet Danmark?
Man kan forvente en professionel behandling udført af den eneste danske behandler, der har gennemført hele studiet i Kina på Universitetet for Traditionel Kinesisk Medicin. Studiet har taget syv år og står på linje med en dansk lægeuddannelse. Man kan altså forvente at få behandling af en af de mest kvalificerede akupunkturbehandlere i Danmark.

Traditionel kinesisk medicin – akupunktur, er skruet sammen på en måde, der gør, at man kommer det egentlige problem til livs. Det er altså ikke kun symptombehandling, men en behandling der går efter roden af problemet.
Det sker ved, at man påvirker kroppen via forskellige akupunkturpunkter, der er placeret overalt på kroppen. Mange af punkterne er placeret på nogle baner, der kaldes meridianer, der findes 12 standard meridianer og 8 ekstra meridianer, der bliver brugt, når akupunkturnålene skal placeres. Det er vigtigt, at der behandles via de rigtige meridianer og punkter, ellers får man et utilfredsstillende resultat. Netop derfor er det vigtigt, at man får behandling af en kvalificeret behandler.

Indgår ikke som en del af den danske kvalitetsmodel DDKM

Akupunktur indgår ikke som en del af den danske kvalitetsmodel DDKM og er derfor ikke akkrediteret derefter.

"Mine kompetencer som akupunktør ligger primært hovedvægt på den traditionelle kinesiske akupunktur, da systemet er vidt forskelligt fra det vestlige system. I traditionel kinesisk medicin er det ikke en nødvendighed for behandlingen, at jeg kender diagnosen bag smerten, selvom det selvfølgelig altid er godt. For at kunne behandle, behøves der vigtigst af alt, en ekspertviden inden for traditionel kinesisk medicinsk diagnose og grundprincipper. Ud fra den viden er det muligt at behandle sygdomme af mangfoldig art. Hvis jeg skal sætte finger på, hvilken spidskompetence der ligger mig nærmest, er det specielt kompetencer inden for stressbehandling, smertebehandling og sportsskader. Men jeg har også haft stor succes med mange andre former for behandling, f.eks. overvægt.”

- Lars Dirckinck-Holmfeld  Akupunktør og RAB-godkendt behandler

Tilskud til akupunkturbehandling

Tilskud til akupunktur fra Sygeforsikringen "danmark":
Første konsultation: 30% af udgiften, dog maks. 110 kr.
Efterfølgende behandling: 30% af udgiften, dog maks. 70 kr.

Efter en stillet lægelig diagnose, og ydet af Registreret Alternativ Behandler (RAB) med bestået eksamen som akupunktør, ydes tilskud fra Sygeforsikringen "danmark", som det fremgår ovenover.

Der kan kun gives tilskud til én førstekonsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til akupunktur, at oplysning herom indberettes elektronisk fra akupunktøren til "danmark" efter fastlagt specifikation.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00