Astma og Allergi

I disse år oplever mange forældre at deres barn får allergiske reaktioner. Vores dygtige børnelæger hjælpe med den rette behandling.

Hvad er allergi?

Allergi er en tilstand, som skyldes et hyperaktivt immunsystem. Dvs. et immunsystem som reagerer unormalt eller for kraftigt på stimuli, der egentligt er ufarlige for kroppen. Det kan f.eks. være pollen, dyrehår, støvmider eller mad, som indåndes eller indtages og derved kommer i kontakt med hud eller slimhinder. 

Børn får ofte symptomer, som kan ligne allergi, hvorfor der vil være behov for en afklaring. De forskellige allergier præsenterer sig i forskellige mønstre, hvilket er med til at afklare om der er tale om allergi og i så tilfælde hvilken. Flere former for allergi kan være tilstede samtidig. 

 

Allergi

 

Særlige kendetegn

  • Høfeber
    Viser sig ved rindende næse og kløe. Ofte må behandlingsbehovet afklares 
  • Eksem
    Huden bliver rød, skællende og den klør. I tilfælde af eksem, da samarbejder vi med hudlægerne. 
  • Astma/astmatisk bronkitis
    Vil typisk vise sig ved at barnet får f.eks. åndenød og vedvarende hoste. Symptom mønsteret varierer afhængig af alder og baggrund. Det er ofte væsentligt at afklare om der er tale om astma/astmatisk bronkitis, baggrunden herfor og om der er bagvedliggende allergi og hvilken. Behandlingsbehovet for det enkelte barn må ligeledes afklares.

Behandling for allergi

Den bedste man kan gøre mod allergi er, at undgå det man er allergisk over for. Dette kan for nogle allergiformer medføre betydelige ændringer i livsstil og spisevaner. Der findes medicin som kan afhjælpe symptomerne, f.eks. antihistaminer. Medicin vil ikke kurere din allergi, men kan lindrersymptomerne. Du vil dog stadig have grundsygdommen. Personer der har haft allergi som barn, vil i mange tilfælde være mindre plagede af allergien, når de bliver ældre.

 

Pjece om børnesygdomme - pædiatri