Hovedpine

Hovedpine er en hyppigt forekommende problematik hos børn, specielt de lidt større børn, og relativt ofte kræver den en lægelig vurdering.

Hvad er hovedpine?

Ved vurderingen foretages en grundig gennemgang af forløbet og barnet undersøges, og på dette grundlag vurderes om der er behov for yderligere undersøgelser. Baggrunden for hovedpine kan have mange årsager som f.eks. problemer med bihulen, migræne eller i sjældne tilfælde mere alvorlig lidelse. 

Pige har hovedpine 

Behandling mod hovedpine hos børn

Konkret behandling af drøftes i fællesskab mellem barnet/familien og speciallægen, med fokus på hvordan barnet afhjælpes hovedpinen så godt som muligt.