Spinalstenose

På PrivatHospitalet Danmarks tilbyder vi undersøgelse, behandling og evt. operation for spinalstenose.

Hvad er en spinalstenose?

Spinalstenose er en forsnævring i rygmarvskanalen, der bevirker at ryg-marv, nervesæk og/eller nerverødder kommer i klemme. Aldersbetinget slitage i rygsøjlens bevægelige elementer forårsager ofte spinalstenose og rammer næsten udelukkende personer over 6o år. Kvinder bliver lidt hyppigere ramt end mænd.
Facetleddene, båndskiven (diskus) og det gule ledbånd omkranser rygmarvska- nalen, og disse fylder mere, jo mere fremskreden slitagen bliver. Hos enkelte bliver forandringerne så udtalte, at de giver symptomer på nerveafklemning. Spinalstenose er oftest lokaliseret til lænderyggen.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder operation af spinalstenose

Særlige kendetegn

Symptomerne på spinalstenose er smerter i benene ved gang, der gør at du må stå stille med jævne mellemrum, såkaldte »vindueskigger-ben«. Symptomerne svinder, når du sætter dig ned eller bøjer dig forover og det er derfor almindeligt, at der ikke er problemer med at cykle. Der er sædvanligvis ingen symptomer i hvile eller om natten.

Behandling for spinalstenose

Formål med operationen
Er at genskabe plads i rygmarvskanalen og frigøre eventuelt afklemte nerverød- der, således at gangfunktionen bliver bedre.

Du bliver opereret i fuld bedøvelse. Du får sprøjtet et sovemiddel ind i kanylen på hånden, og du falder i søvn i løbet af få minutter. Du vil herefter sove smertefrit under operationen.
Under operationen ligger du på maven og lægen laver et snit i ryggen. Musklerne bliver løsnet fra torntappene, hvorved hvirvelbuerne bliver lagt fri. Under operationen bliver en del af den bagerste afgrænsning af rygmarvskanalen (hvirvelbuen) fjernet, hvorefter lægen kan fjerne det gule ledbånd og den del af facetleddene, der fylder for meget. I nogle tilfælde bliver en lille klods, som stabiliserer rygraden, placeret mellem torntappene. Efter operationen opnår 75 % en væsentlig bedring af gangfunktionen, 20 % opnår nogen bedring og 5 % har ingen effekt af indgrebet.

Efter operationen
Du kommer på opvågningsafdelingen, her ligger du og hviler, mens bedøvelsen aftager. Når du er tilbage på sengeafsnittet vil plejepersonalet eller en fysiotera- peut hjælpe dig med at komme ud af sengen, så snart du er i stand til det.

Under operationen lægger lægen lokalbedøvelse i såret, som virker i nogle ti- mer. Der bliver langt en plan for din smertebehandling, men det er vigtigt, at du siger til, hvis føler du ikke får tilstrækkeligt mod smerter. Inden du tager hjem, vil du blive informeret om, hvilken smertestillende medicin vi anbefaler og du får eventuelt lagt recept på receptserveren.

Fysioterapi /genoptræning
Dagen efter operationen, vil der komme en fysioterapeut og instruere i øvelser, samt gang med relevant gangredskab.
Senest dagen efter operationen kan du gå, enten med en gangvogn eller stokke. 4-5 dage efter operationen kan du gå uden stokke.

Generelt skal du lytte til din ryg. Bevæg dig eller skift stilling, hvis du mærker smerter, ubehag eller træthed i ryggen. Du har ingen restriktioner efter operationen. Du må gøre det du kan.
Du skal træne selvstændigt efter udskrivelsen. Der udarbejdes en genoptræningsplan, som sendes til din hjemkommune. Du bliver indkaldt til en fysioterapeutisk vurdering og evt. træning.
Hvis du føler behov for at supplere din træning, kan din egen læge henvise dig til en praktiserende fysioterapeut. Du bør gradvis øge dit aktivitetsniveau.
Undgå dog at fremprovokere yderligere gener fra ryggen.

Det tager mindst 3 måneder at opbygge en stærkere muskulatur.

 

Læs mere i vores pjece om spinalstenose

I tilfælde af operation

Indlæggelsestiden efter en operationen varierer fra en til to døgn afhængig af operationstype.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00