Blokade i skulderen

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling med blokade i skulderen.

Hvad er en blokade i skulderen?

Ved forskellige irritationstilstande i led, sener og slimsække kan en del af behandlingen bestå i anlæggelse af blokade, som er en indsprøjtning med binyrebarkhormon eventu­elt tilsat lokalbedøvelse. Binyrebarkhormon produceres naturligt i binyrerne, men det binyrebarkhormon man benytter ved blokade er syntetisk fremstillet og har en forlænget virkning over fire til seks uger (depotvirkning).

PrivatHospitalet Danmark tilbyder blokade i skulderen

Virkning af en blokade i skulderen

Målet med blokadeanlæggelse er at fjerne irritationstilstanden (inflammationen). Lokalbedøvelsen, som gives sammen med binyrebarkhormonet, har ikke nogen læn­ gerevarende virkning. Det fortynder blot hormonet, så det bedre fordeler sig og vil i de timer, hvor bedøvelsen varer, give et fingerpeg om, hvorvidt blokaden er lagt det sted, der smerter.
Blokaden suppleres ofte med anden behandling, f.eks. fysioterapi eller øvelser. Der gives maksimalt tre blokader med to til fire ugers mellemrum. 

Læs mere i vores pjece om blokade i skulderen

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00