Frossen skulder

PrivatHospitalet Danmark tilbyder undersøgelse og behandling for frossen skulder

Hvad er en frossen skulder?

Frossen skulder er en betegnelse for en sjælden irritationstilstand i skulderleddets kapsel. Skulderens ledkapsel skrumper og bliver stram, og der er svære smerter i hele skulderen.
Smerten er strålende ned gennem overarmen og i nogle tilfælde helt ud i hånden. Der kommer efterhånden udtalt bevægelsesindskrænkning i alle retninger, hvilket er til stor gene i dagligdagen for de som bliver ramt at tilstanden.

Tilstanden ”frossen skulder” optræder oftest i 40-60 års alderen, og det ses ofte efter en skade mod skulderen eller som en komplikation til en eventuelt ellers vellykket skul- deroperation. Diabetikere har en øget risiko for at blive ramt af lidelsen.
Oftest er årsagen til lidelsen midlertidig ukendt.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder undersøgelse og behandling af skuldersmerter 


Behandling for frossen skulder

Behandlingen består oftest af smertestillende medicin, blokader med binyrebarkhormon og fysioterapeutiske øvelser over en længere periode. Prognosen er oftest god, men forløbet kan være langvarigt - over 2 år i nogle tilfælde. I ca. 20 % af tilfældene vil operation med kikkert være nødvendig, hvilket kan forkorte forløbet og relativt hurtigt medføre reduktion af smerterne.

Operation
I nogle tilfælde kan en operation være aktuel, da dette kan øge bevægeligheden og reducere smerterne. Operationer anbefales først ved længerevarende nedsat bevæge- lighed, når smerterne er aftagende, og fysioterapi og blokadebehandling ikke har haft tilstrækkelig effekt.
Operationer vil ske i fuld narkose suppleret med lokalbedøvelse (blokade). Man skal som patient være fastende, og ikke have indtaget føde mindst seks timer inden operationen. For at mindske risikoen for blødning under indgrebet må du ikke have indtaget blodfor- tyndende medicin inden operationen, typisk skal du holde en pause på en uge forinden.

Succesraten ved operationen er høj og i cirka 85% af alle tilfælde oplever patienten efterhånden en væsentlig forøgelse af bevægeligheden samt reduktion af smerterne.

Risici for komplikationer
Risici for komplikationer ved en kikkertoperation i skulderen såvel ved bedøvelse er relativt lille og optræder i cirka en til to procent af tilfældene.

Læs mere i vores pjece om frossen skulder

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00