Indeklemningssyndrom

PrivatHospitalet Danmark tilbyder undersøgelse og behandling for indeklemningssyndrom

Hvad er indeklemningssyndrom?

Den almindeligste årsag til indeklemningssyndrom, også kaldet rotatorcuff er følger efter gentagne og eventuelt monotone belastninger af skulderen med løftet arm, som kan forårsage en irritation og hævelse af senen.
20-25% af befolkningen er disponerede for lidelsen pga. medfødt krumning af skulderhøjden.

Smerterne er stærkest ved funktion af armen over vandret og kan umuliggøre, at armen bevæges fuldt ud. Ofte ses lidelsen kombineret med slidgigt i skulderhøjdeleddet.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder undersøgelser og behandlinger for skulderskader

Behandling for indeklemningssyndrom i skulderen

Behandling består af fysioterapi samt eventuelt smertestillende eller gigtmedicin. Blokadebehandling med binyrebarkhormon kan have god effekt. Hvis dette ikke hjælper, anbefaler vi operation. Dette er tilfældet hos ca. 1/3 af patienterne.

Operation
Operation kan blive aktuel når ovennævnte behandling ikke hjælper. Operationen laves som en artroskopi(kikkertundersøgelse), hvor man undersøger selve leddet for skader og gennem et lille hul i huden, fjerner den betændte slimsæk og noget af skulderhøjdens underside. På den måde skaffes plads til den hævede og ømme sene, der herefter, som regel, får tilstrækkelig ro til at hele.
Det kan også være nødvendigt at fjerne et stykke af kravebenet for at skabe bedre plads i og omkring skulderhøjdeleddet. Endelig kan en ødelagt bicepssene fjernes eller repareres.Af og til vil man også lave et lille snit over skulderhøjdeleddet og fjerne dette, hvis der er slidgigt i dette og det er med til at forringe pladsforholdende til senerne.

I efterforløbet skal skulderen trænes med fysioterapeut.

Læs mere i vores pjece om indeklemningssyndrom

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00