Skuldersmerter

Skulderen er kroppens mest bevægelige led. Normalfunktion af hele armen forudsætter at skulderleddet er velfungerende.

Når du har ondt i skulderen

Skuldersmerter kan opstå akut ved traumer ved fald på for eksempel cykel eller under idrætsudøvelse. Der kan her opstå skader på muskler, ledbånd/ledkæber, brusk, sener, nerver og knogler. På både kortere og længere sigt kan disse skader medføre dårlig funktion af skulderleddet. Smerterne kan også opstå som følge af slid og overbelastning.

Frossen skulder

er en betegnelse for en sjælden irritationstilstand i skulderleddets kapsel. Skulderens ledkapsel skrumper og bliver stram, og der er svære smerter i hele skulderen. Lidelsen optræder oftest spontant og ses hyppigst hos 40 – 60 årige og oftest hos kvinder. Patienter med sukkersyge rammes oftere.

Symptomer på frossen skulder er tiltagende smerter og bevægeindskrænkning af skulderleddet.
Behandlingen består oftest af smertestillende medicin, blokader med binyrebarkhormon og i at begrænse de fysiske aktiviteter i en længere periode. Prognosen er oftest god men forløbet kan være langvarigt.

Indeklemningssyndrom

Den almindeligste årsag til indeklemningssyndrom er følger efter gentagne og eventuelt monotone belastninger af skulderen med løftet arm, som kan forårsage en irritation og hævelse af senen. Smerterne er stærkest når armen løftes og kan umuliggøre at armen bevæges fuldt ud. Behandling består af fysioterapi samt eventuelt smertestillende eller gigtmedicin. Blokadebehandling med binyrebarkhormon kan have god effekt. Hvis dette ikke hjælper, anbefaler vi operation.

Senebrist i skulderen

Kan opstå efter en eller flere skader på de fire skuldermuskler og deres sener. Oftest er det en aldersbetinget skade, da senerne mister deres styrke med alderen, men skaden kan også komme efter overbelastning eller akut efter skade.

Symptomer er smerter og nedsat kraft i skulderen. Ofte stråler smerterne ned i overarmen og provokeres let af løft af arm. Behandling består oftest i operation hvor senerne sættes på plads og skulderleddet renses op. Ønsker man ikke at opereres kan blokader og genoptræning bedre smerter, men ikke funktionen af armen, da senerne er revet over. 

Skulderledsskred

Skaden forekommer når ledhovedet på overarmsknoglen går ud af kontakt med den relativt lille ledflade på skulderfladet. Da skulderleddet har større bevægelighed end noget andet led, sker der af og til at skulderen går af led ved en skade eller forkert belastning. Skaden opstår oftest ved fald, hvor man tager fra med hånden eller falder direkte på skulderen.
Afhængig af hvor voldsom skaden er, heler den ødelagte ledkapsel og ledlæbe ved at aflaste armen bundet ind til kroppen i en slynge i cirka tre uger efterfulgt af øvelser sammen med en fysioterapeut.

Tilbagevendende skulderledsskred uden ydre påvirkning eller skade af betydning kan skyldes en medfødt slap ledkapsel eventuelt kombineret med en dårlig funktion af skulderens muskulatur. Også her kan målrettet træning med fysioterapeut have en god virkning. 

Operation skal kun overvejes når træning ikke hjælper.

Patientinfo

PrivatHospitalet Danmark kontakt os

Kontakt os

Har du spørgsmål er du meget velkommen at ringe til os på tlf. 39 64 19 49
eller sende os en mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies