Blærepolyp

PrivatHospitalet Danmark tilbyder undersøgelse, behandling og operation for blærepolypper.

Hvad er en blærepolyp?

En blærepolyp er en udvækst, som vokser på indersiden af blærevæggen og opstår ved nydannelse af celler. Når man ser ind i blæren, ligner de vortelignende fremvækster. De kan være på størrelse med et knappenålshoved eller så store som golfbolde. Der kan være tale om en enkelt polyp, men ofte optræder de flere sammen og kan også findes i nyrebækkenet og urinlederen.
En blærepolyp kan, som andre polypper, være godartede, hvilket kun kan afgøres ved mikroskopisk undersøgelse af en vævsprøve (biopsi) fra polyppen. Blærepolypper er en af de hyppigst forekommende svulstdannelser i Danmark med ca. 1.600 nye tilfælde hvert år.

På PrivatHospitalet Danmark behandler vi for blærerpolypper

Særlige kendetegn

Blærepolypper viser sig oftest ved blod i urinen. Der kan være mange andre årsager til blod i urinen, men det er under alle omstændigheder vigtigt at få undersøgt. Gentagne blærebetændelser, pludselige ændringer i vandladningen eller smerter over blæren kan også være tegn på blærepolypper.

Behandling for blærepolypper

Godartede blærepolypper behandles med et kikkertinstrument. Behandlingen sker enten ved, at polypperne brændes væk med en elektrode, eller ved at de skæres væk med en elektrisk opvarmet metaltråd. Hvis polypperne kommer igen hyppigt, efter de er brændt, kan man skylle blæren med stoffer, der nedsætter denne tendens.

Operationen:
Operationen tager mellem 30 og 60 minutter afhængig af antallet og størrelsen på polypperne. Operationen foregår i fuld bedøvelse/rygbedøvelse. Lægen fører et kikkertinstrument gennem urinrøret til blæren. Med instrumentet fjernes polypperne og der tages vævsprøver fra blæren. Operationen afsluttes ofte med, at der lægges et kateter i blæren.

Læs mere i vores pjece om blærepolypper

Konsultationer

Det kan være nødvendigt med flere konsultationer hos speciallægen, førend der kan stilles en diagnose. Når diagnosen er stillet, gennemgås behandlingsmulighederne med jer og speciallægen i fællesskab.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00