Urinrørsforsnævring

PrivatHospitalet Danmark tilbyder undersøgelse, behandling og evt. operation for urinrørsforsnævring.

Hvad er en urinvejsforsnævring?

Urinrørsforsnævring ses relativ hyppigt. Det kan være medfødt, men oftest opstår urinrørsforsnævringer som følge af skader mod urinrøret eller betændelse i urinrøret.
Lidelsen kan opstå som følge af behandling eller som komplikation til operationer, der foregår gennem urinrøret. Fælles for de forskellige årsager til urinrørsforsnævringer, at de opstår som følge af et brud på slimhinden i urinrøret. Det fører til irritation og betændelse omkring urinrøret, hvorefter helingen medfører en forsnævring pga. arvæv.

På PrivatHospitalet Danmark behandler vi for urinvejsbesvær

Særlige kendetegn

Urinrørsforsnævring giver ofte en slap stråle ved vandladning og til tider en delt stråle. Patienter henvender sig ofte, fordi vandladningen er lang med slap stråle. Total stop for vandladning er et sjældent symptom. Diagnosen stilles ud fra patientens fortælling suppleret med et urin-flows undersøgelse. Diagnosen kan bekræftes enten ved en kikkertundersøgelse af urinrøret, en røntgenundersøgelse eller ultralydsscanning.

Behandling af urinrørsforsnævring

Drejer det sig om en mindre forsnævring, kan en udblokning af urinrøret forsøges. Er dette ikke muligt, må forsnævringen skæres op.

Udblokning af urinrøret
Dette er den mest skånsomme metode. Det foregår ved, at der sprøjtes lokalbedøvende gel ind i urinrøret, hvorefter der indføres katetre af stigende tykkelse, som udvider forsnævringen. Resultaterne er i en del tilfælde ikke tilfredsstilledende, og generne vender ofte tilbage. Her kan en operation blive aktuel.

Operation for forsnævret urinrør
Gennem en kikkert indføres en lille kniv, hvorefter urinrøret i det forsnævrede område skæres op på langs. Efterfølgende indsættes et kateter eller en lille stent (et lille rør, der bliver liggende inde i urinrøret). Det nedsætter risikoen for, at forsnævringen kommer igen.
En sidste mulighed er åben kirurgi, hvis ovenstående ikke giver tilfredsstillende resultater.

Konsultationer

Det kan være nødvendigt med flere konsultationer hos speciallægen, førend der kan stilles en diagnose. Når diagnosen er stillet, gennemgås behandlingsmulighederne med jer og speciallægen i fællesskab.

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00