Information om Covid-19 (Coronavirus)

Aflysninger af operationer som kræver fuld narkose. OBS: Vi foretager fortsat operationer som foregår i lokalbedøvelse.

PrivatHospitalet Danmark lukker ned for alle operationer som kræver fuld narkose d. 28. marts 2020. Årsagen her til er, at Sundhedsstyrelsen har givet påbud til privathospitaler med beholdning af anæstesiapparater og respiratorer om, at de skal lukke delvist for en periode, da udstyret skal stilles til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen i forbindelse med det nationale COVID 19-beredskab. Dette bakker vi naturligvis op om. Hvornår der bliver åbnet op for operationer igen, er endnu ikke bestemt. Alle kosmetiske og plastikkirurgiske operationer er også indstillet.

Alle berørte patienter vil blive kontaktet direkte med henblik på at finde en ny tid. Men skulle du have spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49. OBS: Ændret telefontid. Vores telefoner er åbne i følgende tidsrum: Mandag til torsdag kl. 08.00 - 16.00 og fredag kl. 08.30 - 15.00.

Vi beder dig om ikke at møde fysisk op, hvis du ikke allerede har en tid hos os. 

Det er også fortsat muligt at komme til forundersøgelse, og du kan stadigvæk bestille tid til forundersøgelse.

Du kan ikke blive testet for Coronavirus hos os
Alt vedr. af Coronavirus – både testning og behandling - foregår i offentligt regi, så det kan vi desværre ikke hjælpe dig med. Er du i tvivl, skal du ringe til din egen læge eller til Corona hotline på tlf. 70 20 02 33

Med venlig hilsen
PrivatHospitalet Danmark


PrivatHospitalet Danmark holder åbent. Du kan stadigvæk komme til forundersøgelse, og vi foretager fortsat operationer, som foregår i lokalbedøvelse.

OBS: Alle operationer som kræver fuld narkose er i henhold til Sundhedsstyrelsen aflyst (se information ovenfor).

Nedenstående information henvender sig til de patienter, der ikke har fået aflyst tider hos os:

Kære patient

Du har en forestående aftale med os, og i den forbindelse vil vi blot berolige dig og fortælle hvordan du sikkert og trygt kan komme til undersøgelse på PrivatHospitalet Danmark.

Man er ikke ekstraordinært udsat for smitte af corona-virussen ved at besøge PrivatHospitalet Danmark. Vi passer godt på dig og tager alle forholdsregler for at sikre at dit besøg er i overensstemmelse med både vores egen høje standard og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Derfor fortsætter vi
vores behandlinger og undersøgelser på hospitalet.

For at sikre det absolut højeste niveau af sikkerhed, har vi implementeret følgende konkrete tiltag

  • Vi følger nøje retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne: herunder Styrelsen for PatientsikkerhedSundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
  • Vi regulerer løbende efter retningslinjerne og tager de nødvendige forholdsregler jf de nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra CEI – Central Enhed for Infektionshygiejne, en del af Statens Serum Institut.
  • Hospitalet har generelt et højt hygiejneniveau og er ved et tilsyn godkendt af styrelsen for patientsikkerhed.
  • Vi har opstillet sprit-dispensere på fællesarealer, så patienter, pårørende og personale i højere grad huskes på at spritte hænder af.
  • Vi giver ikke et håndtryk når vi mødes i venteværelset, men du bliver fortsat mødt med et smil.
  • Vi har opsat plakater fra sundhedsmyndighederne som påmindelse om bl.a. håndvask- og afspritning, nys i albue, ingen håndtryk mv.
  • Vi afspritter minimum 1 gang i timen dørhåndtag, stole, borde mv. hvorfra der kan være smitterisiko.
  • Alle patienter bliver spurgt ved bookningen om de har været ude at rejse, uanset hvilket land samt om deres almene tilstand.

NB! Vi opfordrer dig samtidig til konkret at vurdere din egen smittefare og faren for at smitte andre i forbindelse med besøget på PrivatHospitalet Danmark.
DVS: Ingen må møde op på hospitalet med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine.
Pårørende skal undgå at besøge hospitalet. Hvis du er patient, så husk at melde afbud og få en ny tid, hvis du har symptomer - vi skal passe på hinanden.

Besøg Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere information:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00