Information om Covid-19 (Coronavirus)

Hvis du har en tid hos PrivatHospitalet Danmark beder vi dig om at læse nedenstående information inden din aftale.
Vi beder dig om ikke at møde fysisk op, hvis du ikke allerede har en tid hos os.

PrivatHospitalet Danmark holder åbent. Du kan stadigvæk komme til både undersøgelse, behandling og operation

 

Kære patient

Vi vil vi blot berolige dig og fortælle, at du sikkert og trygt kan komme til både undersøgelse, behandling og operation på PrivatHospitalet Danmark.

Man er ikke ekstraordinært udsat for smitte af corona-virus som patient på PrivatHospitalet Danmark. Vi passer godt på dig og tager alle forholdsregler for at sikre at dit besøg er i overensstemmelse med både vores egen høje standard og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derfor fortsætter vi vores undersøgelser, behandlinger og operationer på hospitalet.
For at sikre det absolut højeste niveau af sikkerhed, har vi implementeret følgende konkrete tiltag:

 • Vi følger nøje retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne: herunder Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
 • Vi regulerer løbende efter retningslinjerne og tager de nødvendige forholdsregler jf. de nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra CEI – Central Enhed for Infektionshygiejne, en del af Statens Serum Institut.
 • Hospitalet har generelt et højt hygiejne niveau og er ved et tilsyn godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Vi har opstillet sprit-dispensere på fællesarealer, så patienter, pårørende og personale i højere grad huskes på at spritte hænder af.
 • Vi giver ikke et håndtryk når vi mødes i venteværelset, men du bliver fortsat mødt med et smil.
 • Vi har opsat plakater fra sundhedsmyndighederne som påmindelse om bl.a. håndvask og afspritning, nys i albue, ingen håndtryk mv.
 • Vi afspritter minimum 1 gang i timen dørhåndtag, stole, borde mv. hvorfra der kan være smitterisiko.
 • Alle patienter bliver spurgt ved bookningen om de har været ude at rejse, uanset hvilket land samt om deres almene tilstand.

OBS: Vi opfordrer dig samtidig til konkret at vurdere din egen smittefare og faren for at smitte andre i forbindelse med besøget på PrivatHospitalet Danmark.

Det vil sige: 

 • Ingen må møde op på hospitalet med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine.
 • Du er kommet hjem fra en udenlandsrejse inden for de sidste 14 dage – også selv om du er symptomfri.
 • Du har haft tæt kontakt med en smittet person inden for de sidste 14 dage.
 • Hvis du er i risiko for at smitte andre, så husk at melde afbud og få en ny tid - vi skal passe på hinanden.

Vi beder helt ekstraordinært alle pårørende om ikke at møde op på PrivatHospitalet Danmark, med mindre de ledsager et barn eller de skal hente en patient efter endt operation. Dette gør vi for at minimere antallet af besøgende, og dermed risikoen for smitte blandt både patienter, pårørende og ansatte.

Du kan desværre ikke blive testet for Coronavirus hos os. Hvis du gerne vil testes for Corona, skal du bestille tid på https://www.coronaprover.dk eller til Corona hotline på tlf. 70 20 02 33.

 

PrivatHospitalet Danmark tilbyder behandling indenfor 27 lægefaglige specialer

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 39 64 19 49.
Mandag-Torsdag 08:00-17:00, Fredag 08:30-15:00